Badać
Log in

Polityka Cookies

Niniejszy dokument „Polityka Prywatności” (dalej „Polityka”) to zasady korzystania z serwisu (dalej „my” i/lub „Administracja”) danych użytkowników Internetu (dalej zwanego „Polityką”) jako „Ty” i/lub „Użytkownik”), zebrane za pomocą witryny (zwanej dalej „Witryną”).

1. Przetwarzane dane

1.1. Nie zbieramy Twoich danych osobowych za pomocą Witryny.

1.2. Wszystkie dane gromadzone w Witrynie są przekazywane i odbierane w formie zanonimizowanej (zwane dalej „danymi anonimowymi”).

1.3. Dane anonimowe obejmują następujące informacje, które nie identyfikują Cię:

  • Informacje, które podajesz o sobie samodzielnie za pomocą formularzy online i modułów programu Witryny, w tym imię i nazwisko lub numer telefonu i/lub adres e-mail adres.
  • Dane przekazywane są w formie zanonimizowanej w trybie automatycznym, w zależności od ustawień oprogramowania, z którego korzystasz.

1.4. Administracja ma prawo ustanowić wymagania dotyczące składu Nieosobowych Danych Użytkownika, które są gromadzone za pośrednictwem Witryny.

1.5. W przypadku, gdy określone informacje nie są oznaczone jako obowiązkowe, ich podania lub ujawnienia dokonuje Użytkownik według własnego uznania iz własnej inicjatywy.

2. Cele przetwarzania danych

2.1. Administracja wykorzystuje dane w następujących celach: 

2.1.1. Przetwarzanie przychodzących zapytań i komunikacja z Użytkownikiem;

2.1.2. Usługi informacyjne, w tym dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych;

2.1.3. Przeprowadzanie badań marketingowych, statystycznych i innych;

2.1.4. Kierowanie materiałów reklamowych w Witrynie.

3. Wymogi dotyczące ochrony danych

3.1. Administracja przechowuje dane i zapewnia ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem i rozpowszechnianiem zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

3.2. Zachowana jest poufność otrzymanych danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one upublicznione przez Użytkownika, a także gdy technologie i oprogramowanie osób trzecich wykorzystywane w Serwisie lub ustawienia oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika przewidują otwartą wymianę z tymi osobami i/lub innymi uczestnikami i użytkownikami Internetu.

3.3. W celu poprawy jakości pracy Administracja ma prawo przechowywać pliki dziennika działań wykonanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Witryny przez 1 (jeden) rok.

Uważamy, że twój język jest English
W jakim języku chcesz wyświetlić tę stronę?
English English
Uważamy, że Twoje miasto jest Nowy Jork
Którego miasta szukasz do odkrycia?
Nowy Jork
New York City